School Bus

Đây là một hệ thống theo dõi xe đưa đón học sinh tới trường. Hệ thống này giúp phụ huynh theo dõi tình trạng xe buýt của con cái mình, đảm bảo việc đưa con đi học diễn ra suôn sẻ và an toàn.

Các Tính Năng

Giám Sát Thời Gian Thực

Luôn có thể kiểm tra tình trạng của con và tình trạng của xe buýt khi đang hoạt động.

Tùy Chỉnh Thông Báo

Cài đặt thông báo thông tin thời gian thực. Bên cạnh việc đưa con lên và xuống xe, bạn cũng có thể thiết lập thông báo khi xe buýt đã khởi hành.

Tìm Kiếm Trạm Xe Buýt Gần Nhất

Khi lỡ xe hoặc bị trễ, bạn có thể tìm kiếm trạm xe buýt gần nhất và thời gian khởi hành tại vị trí hiện tại.

Vấn Đề và Giải Pháp Cho Quản Lý Xe Bus Trường Học

Các Vấn Đề

Các Giải Pháp

Đăng Ký Xe Buýt Khó Khăn

Phụ huynh thường gặp khó khăn trong việc đăng ký con cái lên xe buýt một cách thuận tiện. Thông tin đăng ký có thể bị mất hoặc gặp sự nhầm lẫn.

shape

Đăng Ký Xe Buýt Dễ Dàng

Ứng dụng giúp phụ huynh đăng ký con lên xe buýt dễ dàng và xem vị trí thời gian thực trên bản đồ.

Không Thể Theo Dõi Xe Buýt

Phụ huynh lo lắng không biết vị trí chính xác của xe buýt và thời gian khi con cái ra và vào xe.

shape

Theo Dõi Vị Trí Thời Gian Thực

Ứng dụng cung cấp tính năng theo dõi vị trí thời gian thực của xe buýt. Phụ huynh có thể biết chính xác con cái mình ở đâu trên đường.

Tin Tức và Thay Đổi Lịch Trình

Thông tin thay đổi về lịch trình hoặc thông báo khẩn cấp không được truyền đạt một cách hiệu quả đến phụ huynh.

shape

Dịch Vụ Tin Nhắn Tự Động

Ứng dụng gửi thông báo qua tin nhắn di động để thông báo về bất kỳ thay đổi nào liên quan đến vận chuyển học sinh.

Hạn Chế Giao Tiếp

Sự giao tiếp giữa trường học và phụ huynh có thể không thông thoáng, dẫn đến hiểu lầm hoặc việc trao đổi thông tin không hiệu quả.

shape

Kênh Giao Tiếp Hiệu Quả

Ứng dụng cho phép phụ huynh và trường học nói chuyện dễ dàng. Có một luồng tin nhắn được tạo ra để trao đổi thông tin liên quan đến việc vận chuyển học sinh.

Quản Lý Khó Khăn

Trường học gặp khó khăn trong việc quản lý thông tin vận chuyển, xác nhận đăng ký, và theo dõi vị trí xe buýt một cách chi tiết và dễ dàng.

shape

Quản Lý Dễ Dàng

Quản trị viên có thể quản lý thông tin vận chuyển, xác nhận đăng ký, và gửi thông báo dễ dàng.